วิธีปรับเลเยอร์ Sticker บน GoodNotes

GoodNotes เพิ่มฟีเจอร์ให้สามารถปรับระดับเลเยอร์ Sticker และรูปภาพได้

1. แตะที่รูปภาพหรือสติ๊กเกอร์

2. เลือก “จัดเรียง”

3. เลือก “นำมาไว้ข้างหน้า” หรือ “วางไว้ข้างหลัง”

ตอนนี้สามารถเลือกได้แค่หน้าสุด หรือหลังสุด หากต้องการวางหลายเลเยอร์ ต้องกดทีละอัน สะดวกกว่าเวอร์ชั่นเดิมที่ต้องเพิ่มเข้ากระดาษตามลำดับ