วิธีเขียนให้กลายเป็นฟอนต์บน GoodNotes

1. อัพเดต iPadOS ให้เป็น Version 16 ขึ้นไป

ดูวิธีเช็คและอัพเดตเวอร์ชั่นเพิ่มเติม

2. เปิดโหมด เขียนด้วย Apple Pencil

ตั้งค่า > Apple Pencil

เปิดการใช้งาน

  1. เขียนด้วย Apple Pencil เท่านั้น
  2. เขียนข้อความ

3. เลือกฟอนต์ ขนาด และสีที่ต้องการ

4. เลือกภาษาบนแป้นพิมพ์

5. แตะที่น่าจอเหมือนจะเริ่มพิมพ์ แต่เขียนด้วยปากกาแทน