วิธีเพิ่มสีปากกาและไฮไลท์ GoodNotes บนแท็บเครื่องมือ

GoodNotes เวอร์ชั่น 5.9.121 ขึ้นไป สามารถเพิ่มสีปากกาที่เราใช้บ่อย บนแท็บเครื่องมือ ได้มากสุดถึง 12 สีแล้วนะคะ

1. อัพเดต GoodNotes 5 ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

วิธีตรวจสอบและอัพเดตเวอร์ชั่น

2. เลือก เมนูปากกา หรือ เมนูปากกาไฮไลท์

3. แตะที่เครื่องหมายบวก

4. เลือก สีที่ต้องการ


กรณีต้องการลบสีปากกาออกจากแท็บเครื่องมือ

1. แตะสีปากกาที่ต้องการลบ

2. เลือก เครื่องหมายตั้งค่า

3. เลือก ลบช่องสีที่เลือก