วิธีอัดเสียงขณะจดบันทึกบน GoodNotes

GoodNotes เวอร์ชั่น 5.9.94 อัพเดตฟีเจอร์ให้เราสามารถกดอัดเสียงขณะจดบันทึกได้แล้ว

วิธีอัดเสียงขณะจดบน GoodNotes

  1. อัพเดต GoodNotes ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด (ตั้งแต่ 5.9.94 เป็นต้นไป)
  2. เมื่ออัพเดตเสร็จแล้ว ที่แถบเมนูจะมีไอคอน “บันทึกเสียง” และ “คลื่นเสียง” เพิ่มขึ้นมา
  3. เราสามารถกดอัดเสียงที่ไอคอน “บันทึกเสียง” และจดบันทึกพร้อมกันได้เลย

วิธีฟังเสียงที่เรากดบันทึกไว้

  1. เข้าไปที่หน้าสมุดโน้ตที่เราสร้างไว้
  2. กดไอคอน “คลื่นเสียง” เพื่อฟังเสียงที่เราบันทึกไว้
  3. กรณีที่เรากดอัดเสียง และกดหยุด หลายครั้ง คลิปเสียงจะแยกกัน (แต่ยังอยู่ในเอกสารเดียวกัน)

ขณะที่เราฟังเสียงย้อนหลัง ข้อความที่เราจดไว้จะแบ่งเป็นสีอ่อน และสีเข้ม

สีอ่อน คือ ข้อความที่เราจดไว้หลังเสียงที่กำลังฟัง (ยังไม่ถึง)

สีเข้ม คือ ข้อความที่เราจดไว้ ตรงกับเสียงที่กำลังฟัง หรือฟังผ่านไปแล้ว

ดังนั้น จะฟังเสียงช่วงไหน เราสามารถเลือก คลิปเสียง แล้วเลื่อนหาช่วงที่เราต้องการฟัง โดยดูจากความเข้ม/ความอ่อน ของสีปากกาที่ใช้จดได้เลย