วิธีเช็คและอัพเดตเวอร์ชั่น GoodNotes

เมื่อเกิดกรณีใช้งานไม่ได้ เช่น ติดตั้งฟอนต์ลายมือแล้ว แต่ไม่ขึ้นให้เลือกใน GoodNotes

ไม่เห็นไอคอนอัดเสียงบนแถบเมนู ไม่เห็นร้านขายสติ๊กเกอร์

แนะนำให้เริ่มจากเช็คเวอร์ชั่น ว่าตอนนี้ GoodNotes บนเครื่องเราเป็นเวอร์ชั่นอะไร

และควรอัพเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอ เพื่อการใช้งานทุกฟีเจอร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วิธีเช็คเวอร์ชั่นบน iPhone และ iPad

ตั้งค่า > GoodNotes > เวอร์ชั่น

วิธีเช็คเวอร์ชั่นบน Mac

เปิด App GoodNotes > กดที่ GoodNotes มุมบนซ้าย > About GoodNotes

วิธีอัพเดตเวอร์ชั่น GoodNotes

เข้า App Store > ค้นหา GoodNotes > ดูที่ปุ่ม

ถ้าปุ่มเขียนว่า “อัพเดต” กดเลย

ถ้าเขียนว่า “เปิด” เท่ากับเป็นเวอร์ชั่นบนเครื่องของเราล่าสุดแล้วค่ะ