วิธีเปลี่ยนลายมือเป็นตัวพิมพ์ บน GoodNotes

1. เขียนให้เสร็จ

2. ใช้เครื่องมือเชือกบ่วงคลุมข้อความที่ต้องการแปลง

เมื่อคลุมข้อความเสร็จ แตะที่หน้าจอ 1 ครั้ง เลือกเมนู “แปลง”

เลือกภาษาที่มุมขวาล่างให้ตรงกับข้อความที่เราเขียน

คัดลอกข้อความ

3. แตะ T สร้างกล่องข้อความ

กดวางข้อความ เสร็จแล้วปรับแต่งฟอนต์ สี และขนาดตามต้องการ